.....
Autentické  sebevyjádření
v pohybu a hlase

Metoda Voice in Movement Integration


úvod
workshopy
o nás
fotogalerie
kontaktProjekt Hlas pohybu 
 
Vše je neustále v pohybu. Pohyb je život sám. Zajímá nás propojení dechu a hlasu v pohybu těla. Pohyb nejen do kruhu, nýbrž hlavně do spirály, pohyb jako růst. Pohyb, který lze vidět z vnějšku, i pohyb, který se odehrává uvnitř v těle a zdá se být neviditelný. Plná pozornost na své tělo. Barevný svět v nás i okolo nás.

Jak pestrý je můj pohybový slovník? Jaké jsou mé pohybové vzorce? Jaký je můj postoj (doslova postoj) právě teď? Je souvislost mezi vzorci pohybovými a vzorci mentálními? Jak „hýbu“ svým hlasem? Jaké polohy hlasu mám a kde jej tvořím? Do jaké míry využívám pohybový potenciál svého těla a svého hlasu ve svém každodenním životě? Jak se pohybuji životem?
 
Pohyby těla a hlasu, vlastní zkušenost, objevování, tvořivost, hravost, vědomá pozornost, probouzení smyslů, somatické techniky, autentický pohyb a další.

Jsme dvě Vlaďky a rozhodly jsme se zprostředkovat tento jedinečný přístup k pohybu v těle a hlase dalším zájemcům. Využíváme tyto metody: Voice in Movement Integration, Labanovu analýzu pohybu a principy Bartenieff Fundamentals ™.
Přijďte sebe zkusit jinak. Nabízíme volný cyklus 3-hodinového setkání jednou za měsíc. Na našich workshopech vám představíme techniky, se kterými máme vlastní zkušenosti. Dáme vám svobodný prostor pro vaše vlastní pohybové vyjádření v těle a hlase.

Není důležité, zda jste žena či muž, zda máte zkušenosti se zpěvem či tancem. Důležité je vaše tělo a vy v něm!


Těšíme se na vás.


Vlaďka Nitrová & Vlaďka Gavlasová
 
www.facebook.com/hlaspohybu  
HLAS POHYBU (C) 2018