.....
Autentické  sebevyjádření
v pohybu a hlase
Metoda Voice in Movement Integration


úvod
workshopy
o nás
fotogalerie
kontaktVlaďka Gavlasová

Má práce je můj koníček. Těším se na každé další setkání s účastníky mých programů. Už několik let pracuji jako lektorka hudebních prožitkových programů s názvem Muzikohrátky a jako muzikoterapeutka. Hudbu předávám a hudbu „daného okamžiku“ tvořím společně s dětmi, s pacienty v nemocnici nebo seniory v domovech.

Kdysi mi muzikanti na kurzu muzikoterapie položili otázku: „Co je tvůj „osobní  nástroj“? Odpověděla jsem bez přemýšlení – „Je to mé tělo.“  S lehkostí a přirozeně se v tanci dovedu propojit  s mým nitrem, napojit se na vnitřní „zdroj“, nechat promluvit mou duši pomocí pohybu.

Díky studiu u mé izraelské učitelky Smadar Emor se mým „nástrojem duše“ kromě pohybu stal i hlas. A to ne osamoceně v podobě pěveckého sóla, ale jako jemné vyjádření vnitřních impulsů v hlasové podobě propojené, podpořené a obohacené pohybem. Workshopy „Mé tělo je můj hlas“, které Smadar Emor vede společně s Renou Milgrom, ve mne otevřely kouzelným klíčem bránu k mé vlastní tvořivosti, spontánnosti a autenticitě. Daří se mi lépe být ve spojení se sebou sama a porozumět sobě i okolí. Radost z této proměny je pro mne impulsem, proč chci tento způsob komunikace – rozhovory beze slov – jen v plynulosti pohybu a zvučení – předávat dále. Právě Vám!Vlaďka Nitrová

Chůze, úklon hlavy, pohyb očí, úsměv, postura těla, stisk ruky, podání šálku čaje… Před několika lety jsem poznala Renu Milgrom a na jejích workshopech se seznámila s pohybovou analýzou Rudolfa Labana a principy Bartenieff Fundamentals ™. Vždy jsem ráda tančila, ale toto bylo tak jiné! Žasla jsem, o čem pohyb může být, když se mu dá bdělá pozornost, jak široká může být škála pohybů, jak úžasný potenciál mé tělo má, nejen v tanci, nýbrž v mém každodenním životě. Položila jsem si tehdy otázku: „Jak se pohybuješ ve svém životě?“

Tělo – celé či jeho části, kde pohyb začíná, jak se řetězí… Kvalita pohybu, s jakou dynamikou se pohybuje, zpomalení, zastavení… Jak se tělo tvaruje, v jakém rytmu se mění, pohyb přímý, do kruhu či spirály…, práce s dechem…, prostor – kam se tělo pohybuje a jak daleko od svého živého centra, vývojové pohybové vzorce, práce s vahou, rotací a další úchvatné věci. Nesmírně mě baví toto vše zkoumat a pozorovat ve svém těle, všímat si, jak se pohybuji či stojím v různých situacích, sledovat i ostatní těla… Uvědomuji si, jak projevený pohyb mého těla (viditelný, tj. vnější, ale i vnitřní) může měnit realitu kolem mne, jak ovlivňuje reakci okolního světa, jak může měnit mne samotnou, můj vnitřní postoj k životu, mé vzorce chování, mé pohyby mysli…

Díky česko-izraelskému projektu My Body is My Voice a učitelkám Reně a Smadar zažívám hluboká propojení pohybu těla a hlasu. Jsou to zkušenosti a zážitky, které nejsou přenositelné. Nicméně, techniky lze zprostředkovat. Ráda tyto metody a techniky představím těm, které to zajímá. Výjimečné na nich je, že nedávají jednoznačnou odpověď, obecný a rychlý návod či okamžitý výsledek. Je to totiž celoživotní zkoumání a objevování, uvědomování si propojenosti jednotlivostí s celkem a naopak. Navíc, v hlavní roli není učitel či někdo, kdo předcvičuje a říká, jak se to či ono má dělat správně a ostatní opakují, napodobují. Ne. Je to svobodný prostor pro jedno originální tělo, autentickou osobu v něm, autentické pohyby, vlastní zkušenost a prožívání. Je to osobní cesta pro ty, kteří se nebojí být sami se sebou ve svém těle a ve svém životě.Našimi učiteli a nekonečnou inspirací jsou:

Smadar Emor - Voice in Movement Integration Method, aktivně se účastníme česko-izraelského projektu My Body is My Voice (aktivně od r. 2016, absolvováno 120 hodin)
Rena Milgrom - program Vědomé tělo – Somatické umění pohybu a Somatické terapie (dancelab.cz, somatika.cz) – V. N. studuje 2. ročník (absolvováno 200 hodin výcviku)
Barbora Bartecká – 6 let aktivně v Dotkni se hudby Frýdek-Místek (dotknisehudby.cz)
Hearn Gadbois - rytmus, hra na perkuse

Stále objevujeme a učíme se.


www.facebook.com/hlaspohybu  
HLAS POHYBU (C) 2018